ADATVéDELMI NYILATKOZAT

HATáLYOS: 2019. MáJUS 29.

1, BEVEZET?

Számunkra nagyon fontos, hogy betartsuk az aktuálisan érvényes adatvédelmi szabályozást és t?rvényeket, így az alábbiakban részletesen tárgyaljuk bemutatjuk a http://morganstargroup.hu és Tacit Project Kft. adatvédelemre irányuló lépéseit, és az adatgy?jtéssel kapcsolatos folyamatait.

Az adatokat a Tacit Project Kft. kezeli, és ez a cég felel?s a személyes adatok kezeléséért.

Kapcsolati adatok:

Teljes jogi név: Tacit Project Korlátolt Felel?sség? Társaság

E-mail cím: adam@tacitproject.com

Postai cím: 1064. Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14.

2, MILYEN SZEMéLYES ADATOKAT KEZELüNK, éS MILYEN OKKAL?

A személyes adatok azok, amik egyértelm?en lehet?vé teszik egy egyén pontos azonosítását.?

A tacitproject.hu oldalon az alábbi személyes adatokat kezeljük, a jogalap pontos megjel?lésével:

I

KOMMUNIKáCIóS ADATOK

Ide tartozik bármilyen üzenet, amit a weboldalon keresztül, e-mailben, k?z?sségi média üzenetben, vagy bármilyen kommunikációs formában juttatsz el hozzánk. Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel és tartjuk meg, hogy a rendeléseket teljesíteni tudjuk, és hogy esetleges jogi igények esetén d?ntési alapot szolgáltassanak. A jogalapunk ennek a feldolgozására a felhasználó igazolható érdekl?dése a tevékenységünk felé, ami megnyilvánul a nekünk címzett üzenetekben.
I

VáSáRLóI ADATOK

Amibe beletartozik minden adat, ami a termékek és szolgáltatások vásárlásával kapcsolatos, mint például a vásárló neve, szállítási és számlázási címe, e-mail címe, telefonszáma, vásárolt termék adatai. Ezeket az adatokat a rendelések sikeres teljesítése érdekében dolgozzuk fel, és hogy jogilag megfelel? feljegyzéseink legyenek a vásárlásokról. Az adatok tárolásának jogalapja a rendeléssel létrej?v? szerz?dés teljesítése a vásárló és a Tacit Project Kft k?z?tt.
I

FELHASZNáLóI ADATOK

Amibe beletartoznak a weboldal használata során keletkez? adatok, amik lehet?vé teszik az oldal technikai m?k?dését, hogy az oldal biztonságát meg?rizzük, hogy mentéseket tároljunk a felhasználók tevékenységér?l, és hogy mindig a lehet? legrelevánsabb tartalomhoz férj hozzá. Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelm? érdekl?dése a tevékenységünk felé, aminek a biztosításához és az oldal technikai m?k?déséhez ezeknek a tárolása szükséges.
I

TECHNIKAI ADATOK

Amibe beletartoznak az oldal használata során keletkezett adatok, mint az IP cím, a bejelentkezési infók, b?ngész?adatok, az egyes oldalak látogatási ideje, oldalmegtekintések és navigációs utak, az oldalak látogatásának száma és id?pontja, id?zónák, és a készülék adatai, amivel megtekinted az oldalt. Az adatok forrása az analitikai szoftverünk. Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel, hogy kielemezzük a felhasználók szokásait az oldalon, meg?rizzük az oldalunk biztonságos m?k?dését, és megértsük az egyes marketingd?ntéseink hasznosságát. Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelm? érdekl?dése a tevékenységünk felé, ami lehet?vé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelel?en feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az üzlet n?velésére felhasználjuk a hatásosabb m?k?dés érdekében.
I

MARKETING ADATOK

Amibe beletartoznak a látogató preferenciái, hogy milyen marketingtartalmat fogad t?lünk szívesen.? Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel, hogy lehet?vé tegyük nyereményjátékokon való részvételt, és azokhoz a termékeinkhez/szolgáltatásainkhoz kapcsolódó reklámot küldjünk, ami felé a felhasználó érdekl?dést fejezett ki. Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelm? érdekl?dése a tevékenységünk felé, ami lehet?vé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelel?en feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az üzlet n?velésére felhasználjuk a hatásosabb m?k?dés érdekében.
I

A gy?jt?tt adatokat id?nként felhasználhatjuk olyan célokra, mint célzott, releváns hirdetések biztosítása a Facebook? platformon, illetve kül?nb?z? dinamikus hirdetési felületeken, és mérjük a hirdetések hatásos m?k?dését.

Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelm? érdekl?dése a tevékenységünk felé, ami lehet?vé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelel?en feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az üzlet n?velésére felhasználjuk a hatásosabb m?k?dés érdekében.
A tevékenységünk során NEM gy?jtünk olyan érzékeny adatokat, mint etnicitás, vallási szemlélet, szexuális élet és orientáció, politikai vélemények és szakszervezeti tagság, vagy egészségügyi háttér, és genetikai vagy biometrikai információk.

3, HOGYAN GY?JTüNK ADATOKAT?

Személyes adatokat gy?jthetünk olyan módon, hogy a felhasználó direkten biztosítja a számunkra (például egy rendelés feladásával, vagy egy üzenet küldésével).

Továbbá bizonyos adatokat automatikusan kerülnek gy?jtésre az oldal használata során, például ú.n. “cookie”-kkal és hasonló technológiákkal. Ezek csak a felhasználó hozzájárulásának megadása után lépnek m?k?désbe.

B?vebb információért kérjük nézze meg a Cookie Nyilatkozatunkat.

Bizonyos adatokat küls? partnerekt?l fogadunk, mint például analitikai szolgáltatóktól, mint a Google (EU-n kívüli partner), hirdetési hálózatoktól, mint a Facebook??(EU-n kívüli partner), illetve fizetési lehet?séget biztosító partnerek, mint a PayPal (EU-n kívüli partner) és a Barion.

4, AZ ADATVéDELEMMEL KAPCSOLATOS GYAKORLATI LéPéSINK

A Tacit Project Kft. számára rendkívül fontos a felhasználók adatainak védelme, és a hatályos szabályozásnak való megfelelés. Ezért a
I

Az oldalon végzett adatvédelmi hatásvizsgálat után listát készítettünk a gy?jt?tt adatokról, azoknak a szükségességér?l és jogalapjáról, és t?rvényi megfelel?ségér?l.

A Tacit Project Kft. számára rendkívül fontos a felhasználók adatainak védelme, és a hatályos szabályozásnak való megfelelés. Ezért a tacitproject.hu oldalon kiemelt fontosságúként kezeljük az adatvédelmet, és jelent?s er?feszítéseket tettünk az oldal által gy?jt?tt információk biztonságos gy?jtésére.
I

Az ?rlapokon megadott és oldalon keletkez? adatok védelme érdekében SSL min?sítést alkalmazunk a teljes weboldalon (Let's Encrypt Authority X3 certifikáció).

I

Az oldal támadás elleni védelme érdekében prémium biztonsági szoftvert (iThemes Security Pro) alkalmazunk, hogy ú.n. "brute force" és vírusos támadások ellen védjük a tárolt adatokat.

I

Az oldal adatbázisaiban a vásárlási és felhasználói adatok titkosított formában (pszeudonimizált módon) vannak tárolva, így nem olvashatóak küls? fél számára.

I

Jelen adatvédelmi nyilatkozatban ?rlapokon keresztül biztosítjuk a felhasználók számára a személyes adataik kezelésér?l információ igénylését, a személyes adataik módosítását vagy t?rlését.

I

Id?nként az üzleti tevékenységünk érdekében szükségszer? szolgáltató partnereink számára adatokat biztosítani (például tárhelyszolgáltató, futárcég, hírlevélküld? szoftver). Ilyen esetben mindig úgy választunk, hogy a GDPR rendelet elvárásainak megfeleljenek, és USA bázisú partner esetében az EU-US Privacy Shield adatvédelmi kezdeményezésben részt vegyenek, valamint adatkezelési szerz?dést iratunk velük alá, biztosítva az adatok felel?s kezelését.

5, MARKETING KOMMUNIKáCIó

A vállalkozás tevékenysége során nélkül?zhetetlen fontosságú marketingkommunikáció folytatása. Az ezzel kapcsolatos adatkezelés jogalapja az érdekl?dés mutatása a szolgáltatásaink felé, vagy a felhasználók kifejezett hozzájárulása. Az Európai Unió? Privacy and Electronic Communications Regulations (PECR) szabályozása alapján marketingcélú üzeneteket küldünk a felhasználóinknak, ha vásároltak t?lünk, vagy kifejezetten hozzájárultak marketingüzenetek fogadásához. A hozzájárulás felfüggesztését, és az üzenetekr?l való leiratkozást minden esetben jól látható módon lehet?vé tesszük. Minden egyes e-mail alján megtalálható a leiratkozáshoz szükséges link, vagy az adatbázisból való eltávolítás kérhet? az adam@tacitproject.com?e-mail címen. A marketing kommunikációról való leiratkozás esetén is küldhetünk üzeneteket, de csak a rendelések teljesítésére vonatkozóan.

6, MEGJEGYZéS A SZEMéLYES ADATOKRA VONATKOZóAN

Id?nként szükségszer? bizonyos személyes adatokat megosztani bizonyos partnereinkkel a normál üzletmenet fenntartása érdekében: -IT szolgáltatók, és a számítástechnikai rendszereken hibaelhárítást és karbantartást végz? szolgáltatók -Szakért?i partnerek, mint ügyvédek, k?nyvel?k, bankárok, biztosítók -Kormányzati szervek, amik? a tevékenységünkr?l kérnek beszámolást -Fizetési szolgáltatók, akik biztonságosan kezelik a bankkártyaadatokat -Futárszolgálatok, akik teljesítik a bej?v? rendeléseket a megadott szállítási címre Nemzetk?zi adattranszferek A felhasználók adatait id?nként az üzletmenet fenntartása érdekében szükségszer? megosztanunk az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül szolgáltató partnerekkel. Az EGT-n kívüli országok sok esetben nem biztosítanak azonos szint? védelmet az adatoknak, ezért az európai t?rvények tiltják az adatok kivitelét, a megfelel? feltételek teljesülésének hiányában. Bármikor, amikor a személyes adatok az EGT-n kívülre kerülnek megtesszük a 4. pontban tárgyalt lépéseken felül az alábbiakat az adatok biztonságos kezelésének érdekében: -Csak olyan országokba továbbítjuk az adatokat, amiket az Európai Bizottság adatbiztonság szempontjából megfelel?nek tart. -Csak olyan USA bázisú szolgáltatásokat használunk, amik része az EU-US Privacy Shield elnevezés? adatbiztonsági kezdeményezésnek. Ha a fentiek nem teljesülnek, a kifejezett hozzájárulását kérjük a felhasználóknak az adattranszfer megtételére. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Küls? oldalakra vezet? linkek Ez az oldal id?nként tartalmaz küls? oldalakra vezet? linkeket, vagy az oldalba beágyazva találhatóak kódrészletek, amik küls? szolgáltatások m?k?dését biztosítják. Ezeknek a linkeknek a kattintása, vagy a beágyazott megoldások használata lehet?vé teheti küls? partnereknek, hogy adatokat gy?jtsenek a felhasználókról. Bár mindent megteszünk a partnerek megfelel? átvizsgálása érdekében, de nincs irányításunk az ? adatvédelmi elveik felett, és nem vagyunk felel?sek az ? adatkezelési elveikért.

7, ADATKEZELéS ID?TARTAMA

A felhasználók adatait mindig csak addig tároljuk, amíg jogi/k?nyvelési/adatszolgáltatási k?telezettségeink azt k?telez?vé teszik, illetve a szolgáltatás m?k?dtetéséhez szükséges.

Amikor a tárolás id?tartamáról d?ntünk, figyelembe vesszük az adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, és a kiszivárgásának potenciális hatását adatvédelmi incidens esetén.

Adózási okokból szükséges meg?riznünk a vásárlók számlázási és vásárlási adatait legalább 8 évig, hogy jogi k?telezettségeinkenk eleget tegyünk.?

Bizonyos k?rülmények k?z?tt anonimizált formában felhasználhatjuk az adatokat statisztikai célokra, ami esetben tájékoztatás nélkül tároljuk korlátlan ideig az adatokat.

8, A LáTOGATó JOGAI

Az Európai Unió állampolgáraként a General Data Protection Regulation (GDPR) elnevezés? t?rvény a k?vetkez? jogokat biztosítja az oldal felhasználóinak:

a, Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az oldal felhasználóinak jogában áll kérnie egy másolatot a tacitproject.hu által tárolt személyes adatokról. A kérés általános esetben ingyenesen teljesítésre kerül, a kérvényezés után 14 napon belül.

Ismételt, visszaélésszer?, indok nélküli adatkérvényezés esetén a Tacit Project Kft egy mérsékelt ?sszeget számíthat fel az adatok biztosítására, és további id?re lehet szükség az adatok biztosításához.

Továbbá a Tacit Project Kft. kéri a személyazonosság bizonyítását az adatok kiadása el?tt, megel?zend? a visszaélésszer? használatot. A személyes adatok kikéréséhez kérjük használja az alábbi kapcsolatfelvételi ?rlapot:?

Adatigénylés / Adatt?rlés /Adatkorlátozás

b, Személyes adatok módosítása

Amennyiben a személyes adatok módosultak, vagy tévesen lettek megadva, a felhasználóknak joga van az adatok módosítását kérni.?A személyes adatok módosításához kérjük keressen fel minket az adam@tacitproject.com?e-mail címen.

c, Személyes adatok t?rlésének kérése

A felhasználóknak joga van az ?sszes személyes adatuk t?rlését kérni. A kérést ingyenesen teljesítjük a kérést k?vet? 14 napon belül. A személyes adatok t?rlése után a felhasználói fiók nem lesz elérhet?, így az esetleg megvásárolt anyagok is elérhetetlenné válnak, mivel a felhasználói fiókhoz kapcsolódó személyes adatok elengedhetetlenül szükségesek a szolgáltatás eléréséhez.

A Tacit Project Kft. kéri a személyazonosság bizonyítását a személyes adatok t?rlése el?tt, megel?zend? a visszaélésszer? használatot. A személyes adatok t?rléséhez kérjük használja a fenti kapcsolatfelvételi ?rlapot.

d, A személyes adatok feldolgozásának korlátozásának kérése

A felhasználóknak joga van kérésben korlátozni az adataik rendelkezésére bocsátását harmadik felek (szolgáltató partnerek) számára. A kérés benyújtása során megnevezhet?ek a korlátozni kívánt szolgáltató partnerek is.

Fontos megjegyezni, hogy bizonyos szolgáltatókkal való együttm?k?dés nélkül?zhetetlen az oldal m?k?déséhez (pl: Barion, mint fizetési szolgáltató), így az ? korlátozásuk esetén az oldal szolgáltatásai elérhetetlenné válnak a felhasználó számára.

A Tacit Project Kft. kéri a személyazonosság bizonyítását a személyes adatok átadásának korlátozása el?tt, megel?zend? a visszaélésszer? használatot. A személyes adatok átadásának korlátozásához kérjük használja a fenti kapcsolatfelvételi ?rlapot:

 

Magyarországon az adatvédelemmel foglalkozó hivatalos szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). A felhasználók az adatvédelemmel kapcsolatos jogaikról a NAIH honlapján tájékozódhatnak b?vebben.?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
Telefon: 06.1.391.1400,
Fax: 06.1.391.1410,
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu?
Honlap:?http://www.naih.hu

 

9, ANONIMIZáLT ADATOK

éS “COOKIE-K”

A tacitproject.hu oldalon, e-mail üzenetekben és hirdetésekben használ ú.n. “cookie”-kat és hasonló technológiákat, mint k?vet?kódok, re-marketing címkék, pixelek, amik a felhasználó hozzájárulása után lépnek m?k?désbe.?

Ezek a technológiák segítenek nekünk jobban megérteni a felhasználók viselkedését és érdekl?dését, így segítve a magasabb színvonalú és hatékonyabb m?k?désünket.

A célunk az, hogy a tacitproject.hu használata minél felhasználóbarátabb és személyesebb legyen. Amennyiben a felhasználó szeretné megtiltani ezeknek a technológiáknak a nem személyes adatok r?gzítését, az megtehet? az alábbi módokon:

-a webhelyen megjelen? cookie figyelmeztetések segítségével letiltható ezek bet?lt?dése

-a b?ngész?ben a “cookie”-k letiltásával

vagy ennek az eszk?znek a segítségével

A tacitproject.hu-n található további cookie-kkal és k?vet?kódokkal kapcsolatban további információt találhat a Cookie Nyilatkozatunkban.

Pin It on Pinterest

Share This
国产欧美八AV